Zespół Ludowy „Kalina” z Żurobic

Jak to się zaczęło? Zespół powstał 32 lata temu. Jego powstanie zainicjowała oddolna inicjatywa mieszkańców wsi Żurobice, a powołanie miało miejsce dzięki pomocy ówczesnych władz gminy i Zarządu Spółdzielni Samopomoc Chłopska, które zakupiły członkom zespołu stroje. Obecnie zespół tworzą: Sekcja instrumentalna: Witold Głuchowski-saksofon, Aleksander Pyra-akordeon, Jan Nasiłowski-bęben. Śpiew: Elżbieta Głuchowska, […]