Podlasie, a zespoły śpiewacze

Zgodnie z prawami natury… Na Podlasiu do dzisiaj zachowała się bogata i unikatowa obrzędowość. Związana było ona od zawsze z cyklem życia przyrody. Na szczególną uwagę zasługuje obrzędowość wiosenna, sięgająca czasów przedchrześcijańskich. Bardzo wiele tradycji związanych jest z Wielkanocą,  również tradycji śpiewaczych. Podczas tego święta śpiewa się tzw. konopielki lub […]

Podlasie – kilka słów o regionie

Podlasie to region historyczny, obejmujący centralną i południową część województwa podlaskiego, północny wschód i północ województwa lubelskiegooraz wschodni skrawek województwa mazowieckiego. Podlasie charakteryzuje się różnorodnością walorów środowiskowych i unikatowymi systemami przyrodniczymi, ale także zróżnicowaniem kulturowym i etnicznym. Podlasie zamieszkane było przez Polaków, Białorusinów, Ukraińców. Litwinów i Tatarów. Poza tym należy […]

Podlasie i jego kulturowe bogactwo

Burzliwa historia Podlasia i pogranicze sprawia, że jest to region wielokulturowy i wielonarodowościowy, o największym zróżnicowaniu etnologicznym w Polsce. Oprócz Polaków mieszkają tutaj Białorusini, Litwini, Ukraińcy, Tatarzy, Rosjanie, Niemcy i Romowie. Najliczniejszą grupę stanowią Białorusini – ok. 200 tysięcy. Mniejszość ukraińska zamieszkuje tereny między Bugiem a Narwią, a litewska gminy […]

ETNO nuta…

W zespole „Jarzębina” śpiewaczki śpiewają a’cappella, głosem tradycyjnym, dbając o autentyzm i wierność przekazu – tak jak śpiewano dawniej. Często w wielogłosie, szczególnie piosenki ukraińskie. Piosenki polskie natomiast przybyły do Zabłocia wraz z osiedleńcami z Kielecczyzny (przed II wojną światowa), oraz z Mazowsza (po akcji Wisła). „Najbardziej reprezentatywne dla naszego […]

ETNO Polska, czyli dlaczego warto…

„Praca w zespole to prawdziwa przyjemność i przygoda, która zaważyła na naszej artystycznej wrażliwości i ukształtowała nasz styl życia. Przynależność do Zespołu „Jarzębina” umożliwia nam uczestniczenie w życiu kulturalnym w gminie i w regionie. Chętnie wychodzimy z domu, wyjeżdżamy na imprezy do zaprzyjaźnionych zespołów, zapraszamy zespoły do siebie. To z […]

ETNO Polska, czyli kto?

Starsi czy młodsi? „Wszystkie jesteśmy w średnim wieku, jeżeli uznać, że 60+ to wiek średni. Najmłodsza z nas ma 50, a najstarsza 89 lat. Młodszych niestety nie mamy, bo albo wyjechały do miasta, albo jeszcze nie mają czasu na wychodzenie z domu (z uwagi na natłok obowiązków).” – mówi Jadwiga […]

Szkoła Aktywności Społecznej w Węgrowie

Szkoła Aktywności Społecznej skupia osoby z terenu powiatu węgrowskiego.  Działa od kwietnia 2019r.  SAS zainicjowała  Zofia Paczóska  – Prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego Ziemi Węgrowskiej.  W projekcie uczestniczy. Grupa z SAS spotyka się raz w tygodniu na różnego rodzaju zajęciach, które mają na celu zintegrować, zachęcić do działania na rzecz swoich lokalnych […]

Zespół „Czyżowianie” z Czyż

Zespół „CZYŻOWIANIE „ działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach. Początek… Założycielem zespołu na przełomie 1986/87 roku była Pani Halina Martyniuk. Zaczęło się od zorganizowania kolędników i zaśpiewania kolęd. Początkowo był to zespół familijny, ponieważ w skład zespołu wchodziły w większości małżeństwa. Skład uległ zmianie na początku lat 2000. Obecnie […]

Zespół „RIABINA” z Boru koło Augustowa

Zespół „Riabina” istnieje aż 31 lat. Jest jedynym zespołem folklorystycznym staroobrzędowców w Polsce. Zgodnie z tradycją muzycy nie używają instrumentów. Zespół działa przy  Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie, a jego opiekunem jest Małgorzata Kalisz. Jak to wszystko się zaczęło? Historia zespołu sięga roku 1988. Wtedy to Mirosław […]

Zespół folklorystyczny „Pogranicze” z Szypliszk

Początek… Zespół istnieje od 1981r. Powstał przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szypliszkach. „Pod koniec lat siedemdziesiątych powstawały w gminach GOK-i, i było mile widziane, jeśli przy nich działały zespoły ludowe. Klimat był więc sprzyjający i myśmy z tego skorzystali” – jak mówi Józef Murawski z „Pogranicza”. Inicjatorką  utworzenia zespołu była […]