Zespół „RIABINA” z Boru koło Augustowa

Zespół „Riabina” istnieje aż 31 lat. Jest jedynym zespołem folklorystycznym staroobrzędowców w Polsce. Zgodnie z tradycją muzycy nie używają instrumentów. Zespół działa przy  Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie, a jego opiekunem jest Małgorzata Kalisz. Jak to wszystko się zaczęło? Historia zespołu sięga roku 1988. Wtedy to Mirosław […]

Zespół folklorystyczny „Pogranicze” z Szypliszk

Początek… Zespół istnieje od 1981r. Powstał przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szypliszkach. „Pod koniec lat siedemdziesiątych powstawały w gminach GOK-i, i było mile widziane, jeśli przy nich działały zespoły ludowe. Klimat był więc sprzyjający i myśmy z tego skorzystali” – jak mówi Józef Murawski z „Pogranicza”. Inicjatorką  utworzenia zespołu była […]