Zespół folklorystyczny „Pogranicze” z Szypliszk

Początek…

Zespół istnieje od 1981r. Powstał przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szypliszkach. „Pod koniec lat siedemdziesiątych powstawały w gminach GOK-i, i było mile widziane, jeśli przy nich działały zespoły ludowe. Klimat był więc sprzyjający i myśmy z tego skorzystali” – jak mówi Józef Murawski z „Pogranicza”. Inicjatorką  utworzenia zespołu była ówczesna dyrektor GOK-u Waldemara Malinowskia. Pan Józef wraz z kuzynem – Tadeuszem Murawskim byli wówczas działaczami organizacji młodzieżowych i pomagali w przygotowaniach do akademii. Wtedy repertuar zespołu składał się głównie z pieśni patriotycznych, wojskowych i ludowych. Jakiś czas później Pani Waldemara zaprosiła do współpracy śpiewaczy z chórów kościelnych i organistę, który akompaniował. Takie były początki zespołu.

Nazwa…

Dlaczego „Pogranicze”?  „To pogranicze dwu kultur: polskiej i litewskiej. Wsie, z których pochodzimy, leżą nad samą granicą z Litwą. Wcześniej, gdy tej granicy nie było, żyliśmy wspólnie z Litwinami. Oni, tak jak i my, są wyznania rzymsko-katolickiego, więc nie było problemu z kojarzeniem się małżeństw. Moja prababcia ze strony ojca była Litewką, pradziadek – Polakiem. Z mamy strony pradziadek był Polakiem, a dziadek Litwinem, mama natomiast była Polką – w zależności w jakiej mieszkało się wsi: polskiej czy litewskiej taką miało się narodowość. W innych rodzinach było podobnie. W taki sposób wymieszały się również wartości kulturowe, pozostały najwartościowsze rzeczy i wytworzyła się odmienna, specyficzna kultura, która zachowała język polski, a przejęła piękne melodie litewskie i wielogłosowy sposób śpiewania. Dlatego jesteśmy inni, zwracamy na siebie uwagę i cieszymy się wielkim zainteresowaniem słuchaczy i widzów.” – mówi Pan Józef.

Największe osiągnięcia…

2006- Nagroda Główna „Baszta” zdobyta na 40 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą oraz trzy pierwsze nagrody w latach 1987, 1991 i 2019 – grupa męska i 1996 druga nagroda.

1987 – I nagroda na Ogólnopolskim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Kielcach;

1988 – zespół otrzymuje zbiorowe członkostwo Stowarzyszenia Twórców Ludowych

1989 – nagroda zbiorowa im. O. Kolberga (dla zespołu za całokształt pracy)

1990 – I nagroda na XIV Festiwalu Zespołów Folklorystycznych Ziem Północnych w Gdańsku.

1994 – nagroda specjalna na XXII Góralskim Karnawale w Bukowinie Tatrzańskiej;

1996 – II nagroda za widowisko „Król Herod” na XXIV Góralskim Karnawale w Bukowinie Tatrzańskiej;

1995Nagroda Główna „Taneczny Krąg”  na Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie (w 1992r zespół zdobył II nagrodę);

1995 – I nagroda na Ogólnopolskim Festiwalu Młodzieżowych Zespołów  Tanecznych w Koszalinie.

1995 – I nagroda na przeglądzie zespołów z gmin przygranicznych w Radymnie.

2005 – „Złoty Jelonek” na XXVIII Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie.

2006 – I nagroda. V Europejskie Nadbużańskie Spotkanie Folklorystyczne „Bug i Dunaj łączą narody” w Sokołowie Podlaskim.

2007Nagroda Specjalna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne zasługi dla kultury polskiej.

2016 – Turniej Muzyków Prawdziwych Filharmonia Szczecin zespół zdobywa I Miejsce w kategorii zespoły śpiewacze.

2017 – Turniej Muzyków Prawdziwych Filharmonia Szczecin                                  II Miejsce w kategorii par tanecznych (Ewa Kleszczewska i Józef Murawski).

2018 – Nagroda Główna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na III Festiwalu Tradycji Ludowych w Stężycy woj. Lubelskie.

2019 – III nagroda dla solistki Urszuli Andruszkiewicz na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu dolnym nad Wisłą.Aniela Murawska –  76 lat, założycielka zespołu, śpiewa 38 lat, jest solistką w zespole, rozpoczyna  pieśni kobiece, posiada świetny absolutny słuch  poczucie tonacji nie potrzebuje kamertonu, pod jej tonację jest w większości ustawione pieśni w zespole, najbardziej zdyscyplinowana osoba,  bywa na wszystkich próbach i występach. Prywatnie zajmowała się gospodarstwem domowym , jest świetną kucharką, piecze sękacze, posiada również zdolności do wykonywania różnych prac związanych  z funkcjonowania gospodarstwa  domowego.

Skład…

Krystyna Skibicka, Teresa Aksinowicz, Eugenia Krzyżewska, Ewa Kleszczewska, Urszula Andruszkiewicz, Grażyna Herbaczewska, Barbara Budrowska, Natalia Murawska, Kinga Wasilewska, Karolina Wasilewska, Henryka Sawicka, Aleksandra Wołyniec, Józef Murawski, Józef Luty, Henryk Szumski, Artur Wasilewski, Kamil Wasilewski, Bartosz Jaśkiewicz, Wacław Orzechowski

Zapraszamy do kontaktu: http://www.pogranicze.szypliszki.eu/

(Visited 209 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Zespół „RIABINA” z Boru koło Augustowa

Zespół „Riabina” istnieje aż 31 lat. Jest jedynym zespołem folklorystycznym staroobrzędowców w Polsce. Zgodnie z tradycją muzycy nie używają instrumentów. Zespół działa przy  Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie, a jego opiekunem jest Małgorzata Kalisz. Jak to wszystko się zaczęło? Historia zespołu sięga roku 1988. Wtedy to Mirosław […]