ETNO nuta…

W zespole „Jarzębina” śpiewaczki śpiewają a’cappella, głosem tradycyjnym, dbając o autentyzm i wierność przekazu – tak jak śpiewano dawniej. Często w wielogłosie, szczególnie piosenki ukraińskie. Piosenki polskie natomiast przybyły do Zabłocia wraz z osiedleńcami z Kielecczyzny (przed II wojną światowa), oraz z Mazowsza (po akcji Wisła). „Najbardziej reprezentatywne dla naszego […]