ETNO nuta…

W zespole „Jarzębina” śpiewaczki śpiewają a’cappella, głosem tradycyjnym, dbając o autentyzm i wierność przekazu – tak jak śpiewano dawniej. Często w wielogłosie, szczególnie piosenki ukraińskie. Piosenki polskie natomiast przybyły do Zabłocia wraz z osiedleńcami z Kielecczyzny (przed II wojną światowa), oraz z Mazowsza (po akcji Wisła).

„Najbardziej reprezentatywne dla naszego regionu są piosenki śpiewane w lokalnej gwarze języka ukraińskiego – „po swojomu”, które odnalezione przez zespół, są prawdziwymi perełkami, gdyż gwara ta zanika w zatrważającym tempie.” – powiedziała Pani Jadwiga z „Jarzębiny. 

Zespół wykonuje dużo piosenek patriotycznych, zapamiętanych z lat dziecinnych i młodzieńczych. Śpiewacze znają również wiele pieśni religijnych, dbają o oprawę muzyczną Eucharystii w Kaplicy Świętej Rodziny w Zabłociu. Wielkim skarbem w „jarzębinowym” repertuarze są kolędy i szczodrywki wschodniosłowiańskie oraz  katolickie pastorałki, z którymi zespół występował na Przeglądach Grup i Zespołów Kolędniczych oraz na Festiwalu Kolęd i Szczodrywek we Włodawie, zdobywając II i III miejsca, konkurując z zespołami z Polski, Ukrainy i Białorusi.

W swoim repertuarze zespół ma również bogaty zbiór pieśni obrzędowych rodzinnych np. weselnych, jak również przyśpiewek oraz pieśni dorocznych tj. sobótkowych, dożynkowych. Zespół ma na swoim koncie przywrócenie do życia zwyczaju kolędowania z Gwiazdą i Kozą.

Zespół może pochwalić  się też bogatym zbiorem pieśni pogrzebowych, które śpiewa podczas różańca za zmarłego i pogrzebu.  Przez 28 lat działalności zespół zgromadził przebogaty repertuar pieśni i piosenek na każdą okazję, dając średnio około 30 koncertów w roku.

A co śpiewa zespół „Riabina”?  „głównie pieśni naszych przodków wywodzących się z miejscowości, w której mieszkamy. W naszym repertuarze są pieśni korowodowe, które śpiewamy i tańczymy”.  

Zespół „Kalina” wykonuje natomiast pieśni ludowe podlaskie i polskie, które chcą „uchronić od zapomnienia i zaprezentować je młodszym pokoleniom”.

Zespół „Czyżowianie” ma bardzo urozmaicony repertuar i bogate formy wykonawcze – folklor Podlaski, piosenki białoruskie, ukraińskie i polskie.

Ciekawy repertuar prezentuje zespół „Pogranicze”, który  wykonuje pieśni z wiosek, z których pochodzą członkowie zespołu tj. z pogranicza polsko-litewskiego.

„Pieśni te zostały przyniesione  przez członków zespołu, lub zostały trzydzieści lat temu nagrane przeze mnie  na magnetofon od najstarszych żyjących i znających pieśni ludzi wywodzących się z kultury pogranicza. Śpiewamy je, bo są piękne i niepowtarzalne – są nasze –  one świadczą o nas i nas promują” – mówi Pan Józef z „Pogranicza”.

Trochę inaczej repertuar wygląda w przypadku Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej wykonuje tradycyjne utwory ludowe w trzygłosie, lecz ubogacone nową aranżacją. „Bawimy się folklorem, żeby do niego zachęcić. Mamy korzenie, staramy się pielęgnować tę spuściznę, ale z nutą nowoczesności. Wykonujemy utwory muzyki ludowej, ale z akcentami muzyki rozrywkowej. Najważniejsi są dla nas odbiorcy – ta muzyka po prostu ma się podobać, dlatego skupiamy się na koncertach. W swoim repertuarze mamy zarówno utwory skoczne, jak „Oj chodzą jak łosickie młyny”, „Czerwone jagody”, „Jechali furmani” czy „Poszła Mańka w grochowiny” – pochodzące z naszego regionu. Ale też inne, wolniejsze, bardziej nastrojowe jak „Drożyna”. Niezależnie gdzie występujemy i dla kogo śpiewamy, zawsze spotykamy się z wielką życzliwością.” – mówi Dorota z ZPiTZŁ.

(Visited 125 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Podlasie i jego kulturowe bogactwo

Burzliwa historia Podlasia i pogranicze sprawia, że jest to region wielokulturowy i wielonarodowościowy, o największym zróżnicowaniu etnologicznym w Polsce. Oprócz Polaków mieszkają tutaj Białorusini, Litwini, Ukraińcy, Tatarzy, Rosjanie, Niemcy i Romowie. Najliczniejszą grupę stanowią Białorusini – ok. 200 tysięcy. Mniejszość ukraińska zamieszkuje tereny między Bugiem a Narwią, a litewska gminy […]