Podlasie – kilka słów o regionie

Podlasie to region historyczny, obejmujący centralną i południową część województwa podlaskiego, północny wschód i północ województwa lubelskiegooraz wschodni skrawek województwa mazowieckiego. Podlasie charakteryzuje się różnorodnością walorów środowiskowych i unikatowymi systemami przyrodniczymi, ale także zróżnicowaniem kulturowym i etnicznym. Podlasie zamieszkane było przez Polaków, Białorusinów, Ukraińców. Litwinów i Tatarów. Poza tym należy […]

Podlasie i jego kulturowe bogactwo

Burzliwa historia Podlasia i pogranicze sprawia, że jest to region wielokulturowy i wielonarodowościowy, o największym zróżnicowaniu etnologicznym w Polsce. Oprócz Polaków mieszkają tutaj Białorusini, Litwini, Ukraińcy, Tatarzy, Rosjanie, Niemcy i Romowie. Najliczniejszą grupę stanowią Białorusini – ok. 200 tysięcy. Mniejszość ukraińska zamieszkuje tereny między Bugiem a Narwią, a litewska gminy […]