Podlasie i jego kulturowe bogactwo

Burzliwa historia Podlasia i pogranicze sprawia, że jest to region wielokulturowy i wielonarodowościowy, o największym zróżnicowaniu etnologicznym w Polsce. Oprócz Polaków mieszkają tutaj Białorusini, Litwini, Ukraińcy, Tatarzy, Rosjanie, Niemcy i Romowie. Najliczniejszą grupę stanowią Białorusini – ok. 200 tysięcy. Mniejszość ukraińska zamieszkuje tereny między Bugiem a Narwią, a litewska gminy … Czytaj dalej Podlasie i jego kulturowe bogactwo