Podlasie – kilka słów o regionie

Podlasie to region historyczny, obejmujący centralną i południową część województwa podlaskiego, północny wschód i północ województwa lubelskiegooraz wschodni skrawek województwa mazowieckiego.

Podlasie charakteryzuje się różnorodnością walorów środowiskowych i unikatowymi systemami przyrodniczymi, ale także zróżnicowaniem kulturowym i etnicznym. Podlasie zamieszkane było przez Polaków, Białorusinów, Ukraińców. Litwinów i Tatarów.

Poza tym należy wspomnieć, że mieszały się tu różne religie – prawosławie, katolicyzm i islam. Taka różnorodność powodowała iż znane były w tym rejonie zupełnie różne zwyczaje, nawyki żywieniowe, tradycje itd. Gwarantowało to ciągły rozwój regionu i jego mieszkańców.

W związku z tym bardzo prężnie rozwija się turystyka. Podlasie oferuje wiele, jeśli chodzi o turystykę sakralną. Wiele jest tu wyróżniających się kościołów katolickich – Hodyszewo, Krypno, Tykocin, Drohiczyn, klasztor wigierski, Studzieniczna, prawosławnych  – Grabarka, Supraśl, czy meczetów – Kruszyniany i Bohoniki.

(Visited 84 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Next Post

Podlasie, a zespoły śpiewacze

Zgodnie z prawami natury… Na Podlasiu do dzisiaj zachowała się bogata i unikatowa obrzędowość. Związana było ona od zawsze z cyklem życia przyrody. Na szczególną uwagę zasługuje obrzędowość wiosenna, sięgająca czasów przedchrześcijańskich. Bardzo wiele tradycji związanych jest z Wielkanocą,  również tradycji śpiewaczych. Podczas tego święta śpiewa się tzw. konopielki lub […]