Podlasie, a zespoły śpiewacze

Zgodnie z prawami natury… Na Podlasiu do dzisiaj zachowała się bogata i unikatowa obrzędowość. Związana było ona od zawsze z cyklem życia przyrody. Na szczególną uwagę zasługuje obrzędowość wiosenna, sięgająca czasów przedchrześcijańskich. Bardzo wiele tradycji związanych jest z Wielkanocą,  również tradycji śpiewaczych. Podczas tego święta śpiewa się tzw. konopielki lub […]