Podlasie, a zespoły śpiewacze

Zgodnie z prawami natury…

Na Podlasiu do dzisiaj zachowała się bogata i unikatowa obrzędowość. Związana było ona od zawsze z cyklem życia przyrody. Na szczególną uwagę zasługuje obrzędowość wiosenna, sięgająca czasów przedchrześcijańskich. Bardzo wiele tradycji związanych jest z Wielkanocą,  również tradycji śpiewaczych. Podczas tego święta śpiewa się tzw. konopielki lub pieśni włóczebne. Są to pieśni pełniące funkcję życzeniową. Są one przykładem kultury pogranicza. Przed wschodem słońca, podczas świąt Wielkanocy, zbierali się kolędnicy, którzy odwiedzali gospodarzy i życzyli im pomyślności na cały rok, albo rychłego zamążpójścia (w przypadku panien). Pieśni te charakteryzowała duża liczba zwrotek (nawet 40) i kołowa budowa melodii oparta na 4-5 dźwiękach.

Refleksyjnie…

Na uwagę zasługują również tak zwane podlaskie ballady, które najwcześniej miały fabułę umoralniająca. Z reguły ballady były wielozwrotkowe, śpiewano je w wolnym tempie. Ballady miały charakter refleksyjny. Pojawiały się również w układzie kwartowo-tercjowym, co świadczy o archaiczności tego gatunku. Często występującą manierą było łkanie i zawodzenie, częste przy śpiewach podczas obrzędów pogrzebowych.

Kapela równie istotna…

Istotną rolą w muzyce ludowej pełni kapela. Najczęściej w jej skład wchodzą skrzypce, klarnet, basy i bębenek. W czasach późniejszych ogromną popularność zyskała harmonia pedałowa. Na Podlasiu spotkać można również dęty instrument pasterski, zwany ligawą, który mierzy nawet do 3 metrów długości.

Podlasie ze względu na wielokulturowość i ogromną różnorodność etniczną jest bogactwem, również pod kątem muzyki ludowej i zespołów śpiewaczych.

Na podstawie: Kozera A.N. Z badań nad folklorem muzycznym Podlasia Portrety muzyków ludowych

(Visited 87 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *