Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej

Łączymy pokolenia… Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej to łączący pokolenia zespół ludowy, który narodził się z miłości do folkloru oraz dumy z regionu. Powstał we wrześniu 2015. Jego celem jest kultywowanie podlaskiej tradycji ludowej, ochrona dziedzictwa narodowego oraz rozwijanie zainteresowania folklorem wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również popularyzowanie […]

Zespół Ludowy „Kalina” z Żurobic

Jak to się zaczęło? Zespół powstał 32 lata temu. Jego powstanie zainicjowała oddolna inicjatywa mieszkańców wsi Żurobice, a powołanie miało miejsce dzięki pomocy ówczesnych władz gminy i Zarządu Spółdzielni Samopomoc Chłopska, które zakupiły członkom zespołu stroje. Obecnie zespół tworzą: Sekcja instrumentalna: Witold Głuchowski-saksofon, Aleksander Pyra-akordeon, Jan Nasiłowski-bęben. Śpiew: Elżbieta Głuchowska, […]

Zespół Śpiewaczy „Jarzębina” z Zabłocia

Zespół Śpiewaczy Jarzębina z Zabłocia działa pod patronatem Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu. Siedzibą zespołu jest Wiejski Dom Kultury w Zabłociu, gdzie przed 28 laty z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich zorganizowano zespół śpiewaczy. Obecny skład zespołu to: Danuta Goławska, Irena Jankowska, Wanda Latos, Teresa Martyniuk, Jadwiga Oleszczuk, […]