Szkoła Aktywności Społecznej w Węgrowie

Szkoła Aktywności Społecznej skupia osoby z terenu powiatu węgrowskiego.  Działa od kwietnia 2019r.  SAS zainicjowała  Zofia Paczóska  – Prezes Stowarzyszenia Edukacyjnego Ziemi Węgrowskiej.  W projekcie uczestniczy. Grupa z SAS spotyka się raz w tygodniu na różnego rodzaju zajęciach, które mają na celu zintegrować, zachęcić do działania na rzecz swoich lokalnych […]

Zespół „Czyżowianie” z Czyż

Zespół „CZYŻOWIANIE „ działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżach. Początek… Założycielem zespołu na przełomie 1986/87 roku była Pani Halina Martyniuk. Zaczęło się od zorganizowania kolędników i zaśpiewania kolęd. Początkowo był to zespół familijny, ponieważ w skład zespołu wchodziły w większości małżeństwa. Skład uległ zmianie na początku lat 2000. Obecnie […]

Zespół „RIABINA” z Boru koło Augustowa

Zespół „Riabina” istnieje aż 31 lat. Jest jedynym zespołem folklorystycznym staroobrzędowców w Polsce. Zgodnie z tradycją muzycy nie używają instrumentów. Zespół działa przy  Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie, a jego opiekunem jest Małgorzata Kalisz. Jak to wszystko się zaczęło? Historia zespołu sięga roku 1988. Wtedy to Mirosław […]

Zespół folklorystyczny „Pogranicze” z Szypliszk

Początek… Zespół istnieje od 1981r. Powstał przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szypliszkach. „Pod koniec lat siedemdziesiątych powstawały w gminach GOK-i, i było mile widziane, jeśli przy nich działały zespoły ludowe. Klimat był więc sprzyjający i myśmy z tego skorzystali” – jak mówi Józef Murawski z „Pogranicza”. Inicjatorką  utworzenia zespołu była […]

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej

Łączymy pokolenia… Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łosickiej to łączący pokolenia zespół ludowy, który narodził się z miłości do folkloru oraz dumy z regionu. Powstał we wrześniu 2015. Jego celem jest kultywowanie podlaskiej tradycji ludowej, ochrona dziedzictwa narodowego oraz rozwijanie zainteresowania folklorem wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również popularyzowanie […]

Zespół Ludowy „Kalina” z Żurobic

Jak to się zaczęło? Zespół powstał 32 lata temu. Jego powstanie zainicjowała oddolna inicjatywa mieszkańców wsi Żurobice, a powołanie miało miejsce dzięki pomocy ówczesnych władz gminy i Zarządu Spółdzielni Samopomoc Chłopska, które zakupiły członkom zespołu stroje. Obecnie zespół tworzą: Sekcja instrumentalna: Witold Głuchowski-saksofon, Aleksander Pyra-akordeon, Jan Nasiłowski-bęben. Śpiew: Elżbieta Głuchowska, […]

Zespół Śpiewaczy „Jarzębina” z Zabłocia

Zespół Śpiewaczy Jarzębina z Zabłocia działa pod patronatem Gminnego Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu. Siedzibą zespołu jest Wiejski Dom Kultury w Zabłociu, gdzie przed 28 laty z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich zorganizowano zespół śpiewaczy. Obecny skład zespołu to: Danuta Goławska, Irena Jankowska, Wanda Latos, Teresa Martyniuk, Jadwiga Oleszczuk, […]